Lịch Bắn Pháo Hoa Quốc Tế Đà Nẵng 2020

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2020 Lịch trình Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 1. Tổ chức DIFF 2020 Đơn vị tổ chức: UMND TPDN và Sun Group 2. Chủ đề: DIFF 2020 mang …